Якщо Ви обрали наш дошкільний заклад...

Згідно з пунктом 8 "Зарахування до дошкільного навчального закладу, переведення та відрахування", “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р.№305 зі внесеними змінами від 27 січня 2021 року №86.(wym-1633589175320 )

Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини виданої відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (wym-1633591743643), разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, свідоцтво про народження.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.

Коли потрібно ставати у чергу до дитячого садка?

Ставати в чергу потрібно — з дня отримання свідоцтва про народження дитини. При реєстрації у чергу ви вкажете бажаний рік зарахування дитини до садка.

У скільки садків можна стати у чергу?

Батьки можуть зайняти чергу лише в один дитячий садок. При необхідності, обраний заклад можна змінити, звернувшись до відповідальної особи у Територіальному відділі освіти.

Як стати в електронну чергу до дитячого садка?

1. Спочатку оберіть дитячий садок. При цьому враховуйте:

- тип дошкільного навчального закладу: ясла-садок, центр розвитку дитини, ДНЗ комбінованого типу, ДНЗ компенсуючого типу, дошкільний підрозділ при закладі загальної середньої освіти;

- віддаленість закладу від дому або роботи;

- розклад дня, харчування, програму занять;

- внутрішній та зовнішній благоустрій.

Цю інформацію ви знайдете на порталі Інформаційної системи управління освітою ДНЗ Вознесенівського району а також на сайтах дошкільних навчальних закладів.

2. Подайте електронну заявку

Зареєструйтеся на сайті https://reg.isuo.org/signup та підтвердіть реєстрацію, перейшовши за посиланням, яке надійде вам на вказану електронну пошту. Далі користуйтеся докладною інструкцією з електронної реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти. Заповніть всі форми даними дитини та одного з батьків, завантажте елетронні копії документів. Якщо всі дані будуть внесені відповідно до електронних копій документів, ваша заявка буде зареєстрована за датою подання. Ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію на вказану електронну пошту. Якщо ви не можете подати електронну заявку самостійно, зверніться за допомогою до електронного реєстратора у територіальному відділі освіти.

3. Підтвердіть дані

Інформацію, яку Ви надали у заяві, необхідно підтвердити протягом 10 робочих днів з дати подання. Для цього зверніться до директора ДНЗ або до територіального реєстратора у територіальний відділ освіти з оригіналами та копіями документів: свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує наявність пільг (при наявності).

4. Відстежуйте чергу

Відстежуйте онлайн, як просувається ваша черга, за номером реєстрації.

5. Подайте документи у ДНЗ

Коли підійде ваша черга, статус заявки буде змінено на «Видано направлення», про що ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, вказану при реєстрації. Протягом 30 днів подайте документи директору дошкільного закладу

Зарахування до ДНЗ, переведення та відрахування

6. Зарахування дітей до державного (комунального) дошкільного навчального закладу здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) дошкільного навчального закладу може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) дошкільного навчального закладу .

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

7. До заяви про зарахування дитини до ДНЗ додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, видана відповідно достатті 15Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) дошкільного навчального закладу та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) дошкільного навчального закладу до заяви про зарахування додаються:

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно доЗакону України“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

8. Першочергово до державних (комунальних) дошкільних навчальних закладів зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) дошкільного навчального закладу (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому ДНЗ;

3) є дітьми працівників такого ДНЗ;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до дошкільних навчальних закладів відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) дошкільного навчального закладу один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до державного (комунального) дошкільного навчального закладу дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

9. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного ДНЗ та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного державного (комунального) дошкільного навчального закладу до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного ДНЗ заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

Керівник державного (комунального) дошкільного навчального закладу впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного ДНЗ із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця із державного (комунального) дошкільного навчального закладу до іншого державного (комунального) дошкільного навчального закладу відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

10. За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) дошкільному навчальному закладі у літній період та у таких випадках:

у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) дошкільному навчальному закладі та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) дошкільному навчальному закладі до кінця літнього періоду.

11. Відрахування вихованців з державного (комунального) дошкільного навчального закладу може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник державного (комунального) дошкільного навчального закладу зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) дошкільного навчального закладу з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відрахування дитини із ДНЗ здійснюється відповідним наказом керівника ДНЗ.

У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з державного (комунального) дошкільного навчального закладу такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

12. Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних дошкільних навчальних закладів визначається їх засновником (засновниками).

Консультація в телефонному режимі щодо дій з заявками

Батьки можуть отримати консультацію у телефонному режимі щодо дій з заявками за телефоном 226 - 24 - 09 по вівторках з 14.00 до 16.00 та четвергах з 09.00 до 12.00.

Переведення заявок на інші ДНЗ або переведення заявок до черги в спеціальні групи

З метою регулювання питання переведення заявок на інші ДНЗ (переведення до черги в спеціальні групи) просимо здійснити наступні дії:

надати на електронну адресу ТВО: tvo.vozn@zp.gov.ua

- скановану заяву із зазначенням необхідних змін;

- скановане свідоцтво про народження дитини;

- для влаштування до спеціальних груп - сканований висновок ІРЦ.

Територіальний відділ освіти Вознесенівського району: пр. Маяковського, 4
тел.: 226-24-09
e-mail: tvo.vozn@zp.gov.ua
Документи, які регулюють дане питання:

Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про освіту» Постанова Кабінету міністрів України №305 від 12.03.2003 « Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

ГРАФІК ПРИЙОМУ

документів від батьків в літній період 2021 року

Робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця
з 13.00 до 15.00 щоденно за попереднім погодженням за номером телефону куратора ДНЗ №186, Юрченко Іриною Олександрівною: роб.тел. 226-23-98, 226-23-99
*Графік є дійсним після моменту отримання ДНЗ №186 направлень від ТВО Вознесенівського району (які діятимуть 30 календарних днів з моменту видачі).
Кiлькiсть переглядiв: 167

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.